Jedną z najistotniejszych zmian ma być wyłączenie możliwości zgłoszenia sprzeciwu w przypadku budowy domu jednorodzinnego, którego powierzchnia będzie większa niż 70 mkw. Do tej pory takie rozwiązanie obejmowało jedynie te domy, które mieściły się w podanym metrażu. Oznacza to, że w uproszczonej procedurze będzie można wybudować w zasadzie każdy dom jedno rodzinny, o ile będzie maksymalnie dwukondygnacyjny i posłuży wyłącznie w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu rozszerzony zostanie katalog prostych inwestycji, które nie będą wymagały uzyskiwania przez inwestorów pozwolenia na budowę, a będą mogły być realizowane jedynie na podstawie zgłoszeń. Obejmie on m.in: kioski i pawilony uliczne do 15 mkw., niektóre przydomowe maszty flagowe, schrony i niewielkie kolumbaria na terenie cmentarza. Resort wskazuje też, że w związku z postępującą cyfryzacją bezcelowe jest dalsze gromadzenie stosów papierowych dokumentów. Dlatego w dalszej perspektywie czasowej mają je całkowicie zastąpić dokumenty elektroniczne. Nowością ma być również wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i wprowadzenie dużych zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Jeszcze w momencie, gdy projekt był na etapie założeń, prawnicy sceptycznie odnosili się do poszerzania możliwości budowy domów jednorodzinnych na podstawie uproszczonej procedury. Podkreślali, zwłaszcza że tego typu ułatwienia w rzeczywistości wiążą się z dużą odpowiedzialnością dla inwestorów. Zaznaczali też, że niewątpliwie istnieje ryzyko dalszego pogłębiania chaosu krajobrazowego i wzrostu liczby samowoli budowlanych. ©℗