Romuald Dalewski, Robert Stefanicki i Renata Żywicka to sędziowie, którzy otrzymali właśnie od prezydenta nominacje do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie i odebrali akty powołania w Pałacu Prezydenckim w czwartek. Po tych nominacjach w Izbie Pracy SN zasiada obecnie 17 sędziów.

Sędzia Romuald Dalewski jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Przez lata orzekał w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych tego sądu. Robert Stefanicki jest radcą prawnym, profesorem prawa, wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest też autorem licznych prac naukowych dotyczących m.in. ochrony prawnej konsumenta. Sędzia Renata Żywicka orzeka wydziale pracy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Na stronie SN nominacje te skomentowała prezes Izby Cywilnej SN Joanna Misztal-Konecka. "Wystarczy spojrzeć na liczbę spraw przed Sądem Najwyższym i liczbę obywateli oczekujących na sprawne wymierzenie sprawiedliwości, by zdać sobie sprawę, jak ważne są te nowe nominacje do Sądu Najwyższego dla poprawnej realizacji jego ustawowych funkcji. Liczę, że pozostałe toczące się obecnie postępowania konkursowe rychło znajdą swój finał w kolejnych nominacjach prezydenta" - zaznaczyła.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski