Skoro nie jest lepiej, a wdrażane instrumenty nie dają spodziewanego efektu, warto pomyśleć o innym – niewątpliwie wymagającym odwagi – rozwiązaniu. Proponuję zmianę zasad wynagradzania sędziów, tak aby premiować ciężką i efektywną pracę.