Ministerstwo Sprawiedliwości to kolejny organ, po I prezes Sądu Najwyższego i Krajowej Radzie Sądownictwa, który sprzeciwia się planowanemu przez resort finansów wyłączeniu na przyszły rok ustawowego mechanizmu regulowania, zgodnie z którym płace sędziów (a także powiązane z tymi sumami wynagrodzenia przedstawicieli innych zawodów prawniczych) wzrastały proporcjonalnie do tego, jak rosły płace w gospodarce. Taki sam problem dotyczy prokuratorów.

Resort Zbigniewa Ziobry w piśmie do ministra finansów zauważa, że taka sytuacja będzie miała miejsce już trzeci rok z rzędu, i zaznacza, że nie może się ona spotkać z akceptacją ministra sprawiedliwości. Jak przypomina Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, przyjęty mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziów był elementem zmian systemowych prowadzących do wykonania art. 178 ust. 2 konstytucji. Zgodnie z tym przepisem sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
„Ponadto celem ustawodawcy była obiektywizacja ustalania wysokości wynagrodzeń sędziowskich, a także ich uniezależnienie od wpływu władzy wykonawczej i ustawodawczej” – czytamy w korespondencji międzyresortowej. Resort przypomina, że odpowiednie płace sędziów stanowią zarówno istotną gwarancję niezawisłości sędziowskiej, jak i ważny element ustroju sądownictwa. Jak bowiem dodaje MS, niezawisłość sędziowska jest jednym z głównych filarów demokratycznego państwa prawa, a poprzez jej gwarancje kształtuje się nie tylko niezależność orzecznicza, lecz także niezależność od pozostałych władz.
Jeśli zaś chodzi o zamrożenie płac prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich, resort sprawiedliwości zwraca uwagę m.in. na ich ciężką pracę w czasie pandemii COVID-19. W tym okresie, jak podkreśla Michał Woś, w sposób nieprzerwany pełnili oni służbę dla dobra i bezpieczeństwa obywateli. „Niezrozumiała jest zatem okoliczność traktowania prokuratorów i asesorów prokuratorskich za taką postawę, jak i ciężką oraz odpowiedzialną pracę, w podany wyżej sposób” – uważa wiceminister sprawiedliwości.