Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie mobilizuje adwokatów do deklarowania chęci pomocy małoletnim w charakterze obrońcy z urzędu lub kuratora pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Do czwartku prawnicy mogą wypełniać ankiety, z których następnie zostaną stworzone odrębne listy adwokatów przygotowanych do działania w tego typu sprawach. Mają one obowiązywać przez najbliższy rok, a więc do 31 października 2023 r.

Jak zaznacza warszawska ORA, tworzenie list jest podyktowane przede wszystkim koniecznością zapewnienia pomocy najmłodszym m.in. w sprawach z zakresu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), a także realizacją przepisów rozporządzeń, które niedawno weszły w życie. Chodzi o to, by sprawami zajmowali się ci prawnicy, którzy rzeczywiście są do nich przygotowani.
„Zwracam się do państwa z apelem, aby zapewnić – w miarę naszych możliwości – pomoc i wsparcie osobom najmłodszym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Udzielona przez państwa pomoc prawna może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju młodych członków naszego społeczeństwa i realnie poprawić ich sytuację” – podkreśla w piśmie skierowanym do adwokatów Michał Fertak, adwokat i zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Trafność i wagę podjętej inicjatywy szczególnie podkreślają członkowie sekcji praw dziecka działającej przy warszawskiej ORA. Przypominają, że zarówno w momencie, gdy małoletni znajduje się w sytuacji konfliktu z prawem, jak i wtedy, gdy został pokrzywdzony przestępstwem, pomoc profesjonalnego prawnika jest dla niego niezwykle istotna. ORA w Warszawie jest jednocześnie pierwszą izbą, która podjęła w tym zakresie inicjatywę. ©℗