Taki będzie efekt wejścia w życie projektowanego przez resort sprawiedliwości nowego prawa o ustroju sądów powszechnych. Zakłada on wprowadzenie jednolitego sądu pierwszej instancji. Skutkiem tego zaś będzie rozpatrywanie wszystkich spraw przez sądy okręgowe jako sądy pierwszej instancji.