Jak zaznacza adwokat Michał Bukowiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, to szczególnie istotne dla obywateli korzystających z pomocy prawników.
– Wraz z petycją przedstawiamy projekt proponowanych zmian ustawowych. Wychodzimy z założenia, że skoro uregulowane są rynki: usług turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług kantorowych i wiele innych, to poddanie rynku usług prawnych zasadzie całkowitej swobody działalności gospodarczej stanowi zagrożenie dla interesów obywateli. Brak jakichkolwiek uregulowań prowadzi do sytuacji patologicznych. Na rynku funkcjonują podmioty świadczące pomoc prawną przy udziale osób niemających często żadnych kwalifikacji prawnych – wyjaśnia mec. Bukowiński.