Do przeprowadzenia tej procedury zobowiązała pierwszą prezes SN nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 15 lipca. W losowaniu 33 kandydatów brali udział wszyscy sędziowie SN z wyjątkiem pierwszej prezes, prezesów izb, rzecznika prasowego oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy.
Losowanie przeprowadziła pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska. Wśród wyłonionych w ten sposób kandydatów do IOZ znalazło się 17 osób powołanych na wniosek KRS sformowanej w 2018 r., po przedwczesnym przerwaniu kadencji poprzedniej rady. W tym gronie znalazło się dwóch byłych sędziów zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej, w tym jej prezes w latach 2019–2022 Tomasz Przesławski.