Rada Miejska w Stąporkowie uchwaliła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w którym wymagała podania numeru PESEL, dodając do tego specjalną klauzulę o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Wojewoda świętokrzyski zaskarżył tę uchwałę do sądu, uznając, że samorząd nie może wymagać od swych mieszkańców podania tego numeru, bo dane te nie są niezbędne do wypłaty dodatku energetycznego. Umieszczenie takiej rubryki we wzorze wniosku jest więc nadmiarowe i kłóci się z wynikającą z RODO zasadą minimalizacji.
Rada Miejska w odpowiedzi na skargę podkreśliła, że żaden przepis prawa nie reguluje, co powinno się znajdować we wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dlatego też, jej zdaniem, uchwała nie naruszała prawa. Nie uzależniała bowiem wypłaty dodatku od wskazania PESEL, numer ten miał być konieczny wyłącznie dla identyfikacji uprawnionych. Nawet zaś uznając, że wymagano nadmiarowych danych, to nie jest to naruszenie na tyle istotne, by powodowało nieważność uchwały.