Koordynuje pani pracę nad zmianami w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Ma się on diametralnie różnić od obecnego. Z czego to wynika?
Obowiązujący regulamin uchwalono w 2009 r. Początkowo zespół skłaniał się do zaproponowania jedynie jego nowelizacji. Na wczesnym etapie prac okazało się jednak, że zakres koniecznych zmian jest niezmiernie szeroki. Ponadto w trakcie prac zidentyfikowano szereg innych unormowań, których włączenie do regulaminu zespół uznał za celowe. Takie podejście ma w założeniu ułatwić adwokatom orientację w obowiązujących ich regulacjach bez konieczności sięgania po kilka różnych dokumentów.
Jakie zmiany mają tu największe znaczenie?