Projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o Służbie Więziennej został właśnie skierowany do I czytania. Tymczasem nowe regulacje budzą poważne obawy wśród przedsiębiorców, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne w zakładach karnych i aresztach śledczych (a wcześniej zainwestowali m.in. w specjalne samoinkasujące aparaty telefoniczne). Pojawiają się też zastrzeżenia co do konstytucyjności forsowanych przepisów.

Z woli ministra