Gigant z Doliny Krzemowej posiadał zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) trzy znaki towarowe słowne „Think different”. Oznaczenia te zastrzeżono w 1997, 1998 oraz 2005 r. m.in. dla sprzętu komputerowego i multimediów. Zestawienie słów było hasłem legendarnej kampanii reklamowej Apple’a, wymyślonej jeszcze przez współzałożyciela firmy Steve’a Jobsa.

W 2016 r. interwenient – szwajcarski producent zegarków Swatch AG – złożył wniosek o wygaśnięcie ochrony. Jako argument wskazano, że Apple nie używał rzeczywiście (z ang. genuine use) oznaczeń przez ostatnie pięć lat. W 2018 r. EUIPO wygasił prawa do znaków towarowych kalifornijskiej firmy. Na początku 2021 r. spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE.
Ten przyznał jednak rację EUIPO. Zdaniem sądu Apple nie był w stanie skutecznie wykazać, że wciąż wykorzystywał charakterystyczne sformułowanie.
Jako dowód na poparcie swoich racji amerykańska spółka dostarczyła m.in. zdjęcia opakowań produkowanych przez siebie komputerów iMac, na których miało znajdować się hasło „Think Different”. Sąd uznał jednak, że ta fraza nie była umieszczona na opakowaniu w taki sposób, żeby szczególnie zwracać uwagę konsumentów. Hasło było bowiem zapisane niewielką czcionką, tuż pod tabelką z technicznymi specyfikacjami komputera i nad kodem kreskowym produktu. Widoczność frazy była tym mniejsza, że dokładnie taką samą czcionką napisane było również słowo „macintosh”. Takie użycie znaku – zdaniem sądu – nie stanowi podstawy do uznania, że oznaczenie było używane jako znak towarowy, to znaczy zgodnie z jego podstawową funkcją polegającą na wskazywaniu pochodzenia handlowego danych towarów.
Sądu nie przekonały również inne dowody dostarczone przez Apple’a – chociażby liczne publikacje prasowe (z lat 1997–2016), fragmenty książki „Think different” (1998 r.), a nawet fragmenty musicalu „Nerds” wystawianego na Broadwayu. Wszystkie odnosiły się do faktu, że Apple prowadził głośną kampanię reklamową z wykorzystaniem hasła „Think Different”. Sąd przyznał, że wśród dowodów znajdują się publikacje odnotowujące sukces kampanii Steve’a Jobsa, ale większość materiałów nie może być brana pod uwagę, bo pochodzi sprzed ponad dekady od czasu złożenia wniosku o unieważnienie znaków towarowych przez Swatch AG.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 czerwca 2022 r. w sprawach połączonych T-26/21, T-27/21, T-28/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia