Kwota bazowa, będąca podstawą ustalenia wysokości dotacji na finansowanie m.in. nieodpłatnej pomocy prawnej, w przyszłym roku będzie o ponad 600 zł wyższa niż w poprzednich latach. Zakłada to projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który właśnie przekazano do opiniowania.

W ostatnich latach wysokość kwoty bazowej utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 5500 zł. Projekt rozporządzenia zakłada, że od stycznia 2023 r. wzrośnie ona do 6134 zł. Jak wskazano w uzasadnieniu, z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny (dotyczących liczby mieszkańców poszczególnych powiatów) można wnioskować, że w przyszłym roku konieczne będzie utworzenie 1506 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a więc o 11 mniej niż w 2022 r. Za podniesieniem wskaźnika kwoty bazowej przemawia jednak to, że według prognoz analitycznych inflacja nadal będzie utrzymywać się na dość wysokim poziomie. Stąd propozycja dostosowania jej do warunków panujących w kraju. Jak szacuje resort, kwota dotacji przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną wyniesie w przyszłym roku niemal 111 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do uzgodnień i opiniowania