Aż 11 spośród 15 wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów już za poprzedniej kadencji zasiadało w tym organie. O składzie sędziowskiej części KRS po raz drugi w historii zdecydował Sejm.

Anna Dalkowska, była wiceminister sprawiedliwości i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, Krystyna Morawa-Fryźlewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, i Stanisław Zdun, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – to osoby, które znalazły się w składzie KRS po raz pierwszy. Na drugą kadencję zostali zaś wybrani m.in: Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i aktualny przewodniczący KRS Paweł Styrna.
Przeciwko wyborowi sędziów do rady przez Sejm protestowali podczas czwartkowego posiedzenia posłowie opozycji. Negatywnie na ten temat wypowiedziało się także Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, które podkreśliło, że stało się to wbrew konstytucji oraz wbrew wyrokom europejskich trybunałów. ©℗