Prokurator krajowy musi rozpatrzyć wniosek o udostępnienie informacji, kto miał dostęp do akt prowadzonych w postępowaniach w sprawie katastrofy smoleńskiej oraz postępowaniach dotyczących badania tejże katastrofy. Przesądził o tym w niedawnym wyroku NSA.
Jak wynika z niedawno opublikowanego uzasadnienia tego orzeczenia, prokurator nie mógł skutecznie odmówić przekazania wnioskowanych danych, powołując się na to, że odnoszą się one do dokumentów stanowiących element akt toczących się postępowań przygotowawczych i w związku z tym ich udostępnienie może nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą prokuratora.