Tymczasem ten ostatni przepis – jak już informowaliśmy po przyjęciu ustawy przez Sejm – ma wejść z mocą wsteczną, czyli obowiązywać od 24 lutego 2022 r. Innymi słowy, po podpisaniu ustawy przez prezydenta i jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw okaże się, że czynności komornicze w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości były legalne od ponad miesiąca.
– Termin wejścia w życie przepisu z mocą wsteczną rzeczywiście jest niecodzienny, ale komornik jest zobowiązany do podejmowania czynności na podstawie i w granicach prawa, więc póki ustawa nie zostanie uchwalona, nie ma podstaw do przeprowadzania licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika – mówi Marek Grzelak, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.