Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN
Skutkuje to objęciem tego rodzaju wypowiedzi ochroną przynależną wolności słowa i zagwarantowaną w art. 10 konwencji. Wyrok potwierdza również, że ograniczenia wolności wypowiedzi symbolicznych, stosowane na poziomie sądów krajowych, podlegają tego samego rodzaju testom i ocenom ETPC, jakie są stosowane przy badaniu skarg na naruszenie „zwykłych” form wypowiedzi.
W grudniu 2016 r. skarżący – polityczni aktywiści – przygotowali instalację „Nowy Czekista”, przymocowując drewniany krzyż do pomnika z popiersiem Feliksa Dzierżyńskiego, pierwszego dyrektora Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka). Opublikowali też w mediach społecznościowych satyryczny wpis, w którym wskazany został cel przygotowania instalacji, jakim było według nich zwrócenie uwagi opinii publicznej na wzrastające zaangażowanie rosyjskich służb bezpieczeństwa w ochronę tego, co powszechnie uważa się za „tradycyjne wartości duchowe społeczeństwa rosyjskiego”.