Generalnie eksperci instytucji pozytywnie odnieśli się do wielu nowych przepisów zawartych w projekcie. Pochwalili m.in. wprowadzenie obowiązku informowania prokuratorów o każdej sprawie związanej z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej (o ile jest wszczynana z urzędu), stworzenie instytucji alimentów natychmiastowych czy doprecyzowanie kwestii kontaktów z dzieckiem.
Wątpliwości PK wzbudziło jednak wprowadzenie rodzinnych postępowań informacyjnych, które mają być dodatkowym, obowiązkowym etapem procedury poprzedzającej wniesienie pozwu o rozwód lub separację. Będą musieli w nim uczestniczyć ci małżonkowie, którzy mają wspólne małoletnie dzieci.