O d 28 marca 2022 r. w sądach – podobnie jak w niemal całej przestrzeni publicznej – nie ma już obowiązku noszenia maseczek. Gdyby w ślad za tym z wymiaru sprawiedliwości miały zniknąć wszystkie wprowadzone ustawą antycovidową zmiany, przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku. Nadeszła natomiast chwila, kiedy trzeba się poważnie zastanowić nad tym, które z rozwiązań ułatwiających pracę sadów w czasie epidemii należy zachować na stałe po jej ustaniu, ewentualnie jak zmodyfikować je tak, aby wyeliminować ich wady.
Jeszcze rok, ale może krócej