RODO przewiduje autonomię sądów w zakresie przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z art. 55 ust. 3 unijnego rozporządzenia organy ochrony danych nie sprawują nadzoru w takich sprawach. Tyle że nie zawsze jest oczywiste, które czynności podpadają pod ten przepis. Problem ten pojawił się przy okazji skargi złożonej przez dwóch obywateli Niderlandów do tamtejszego organu ochrony danych osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens, dalej: AP). Dotyczyła ona udostępnienia dziennikarzowi przez sąd administracyjny akt, w których były dane wspomnianych Holendrów.
AP uznał, że nie jest uprawniony do rozpoznania tej skargi. Z kolei sąd administracyjny w odpowiedzi na nią określił nową politykę dostępu do akt spraw sądowych. To jednak nie usatysfakcjonowało skarżących, którzy odwołali się od decyzji AP. Sąd rozpoznający tę skargę nabrał zaś wątpliwości i skierował wniosek prejudycjalny do TSUE.