Część takich spraw jest bowiem kwalifikowana jako przestępstwo z art. 155 k.k. Mało tego, podniesienie górnej granicy zagrożenia spowoduje również brak możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Nawet gdy zaistnieją przesłanki ku temu, a więc gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie będą znaczne, okoliczności jego popełnienia nie wzbudzą wątpliwości, a postawa niekaralnego wcześniej sprawcy pozwoli przypuszczać, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, to sąd nie będzie mógł skorzystać z tej instytucji.
Wszystko dlatego, że zgodnie z art. 66 par. 2 k.k. umorzenie warunkowego postępowania karnego jest możliwe tylko w stosunku do przestępstw zagrożonych maksymalnie pięcioma latami pozbawienia wolności.