Wyrok TSUE z 16 lutego 2022 r. w sprawie C-157/21 określił, że mechanizm warunkowości i tzw. spór o praworządność dotyczy wyłącznie należytego zarządzania finansami w ramach budżetu Unii oraz ochrony interesów finansowych Unii (pkt 137, 155, 162, 210), a nie jest kompleksową ochroną wszystkich aspektów pojęcia „państwa prawnego” (pkt 158). Wynika z tego, że chodzi o praworządność organów sądowych badających wydatkowanie środków UE. Nie mogą tego zmieniać wytyczne Komisji Europejskiej.
W Polsce to sądy administracyjne, nie Sąd Najwyższy czy sądy powszechne, kontrolują wydatkowanie środków unijnych. Aby móc stosować swoje wytyczne czy ów mechanizm, Komisja Europejska musiałaby przenieść spór o SN na sądownictwo administracyjne, co nie miałoby merytorycznego uzasadnienia.