Przepisy o społecznych agencjach najmu (SAN) weszły w życie w połowie 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224). Inicjatywa ta zaczęła się rozkręcać jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Już w styczniu i lutym kolejne miasta, w tym Warszawa, Sopot czy Dąbrowa Górnicza, podejmowały uchwały w sprawie powołania swoich agencji.
Najszybciej, jak zauważa Katarzyna Przybylska z Habitat for Humanity, zadziałali stołeczni radni, którzy 20 stycznia przyjęli uchwałę w sprawie SAN, kierując to rozwiązanie m.in. do uchodźców, osób doświadczających bezdomności lub z niepełnosprawnościami czy samotnych rodziców.