Co istotne, przepis przewiduje, że sąd będzie musiał bezwzględnie orzec karę w takich granicach, jakie wskazuje nowelizacja kodeksu karnego. Chodzi o kilka rodzajów przestępstw stanowiących szczególne zagrożenie dla uchodźców. Regulacje będą stosowane przez sądy wobec tych sprawców, którzy popełnili je w trakcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Ustawodawca zdecydował się na podniesienie kar m.in. za przestępstwo handlu ludźmi. Obecnie jest ono traktowane jako zbrodnia, a dolna granica kary wynosi co najmniej 3 lata. Po zmianach sąd orzeknie karę od 10 do 15 lat lub karę 25 lat pozbawienia wolności.
Podobne zaostrzenie obejmie przestępstwo zmuszania do prostytucji (również osób małoletnich). Sprawca trafi do więzienia na okres od 8 do 15 lat lub w szczególnie drastycznych przypadkach na 25 lat.