Rozpoczęło się od wsparcia symbolicznego. Dwa największe samorządy prawnicze – radców prawnych i adwokatów – już 24 lutego zwołały nadzwyczajne zebrania najwyższych organów i przyjęły uchwały potępiające agresję i wyrażające solidarność z narodem ukraińskim. Oba zaapelowały też do władz o podjęcie niezbędnych działań – także legislacyjnych – w celu pomocy osobom uciekającym przed skutkami wojny. Apel o włączenie się w akcje pomocowe skierowano też do członków izb. Zarówno adwokaci, jak i radcowie wyrazili też solidarność z Adwokaturą Ukraińską. Inwazję potępiły także Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników i Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników. Podobne działania podjęły inne korporacje: solidarność wyraziła Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych, do której należy też Krajowa Rada Komornicza. Uchwałę ws. Inwazji na Ukrainę po apelu polskiej Krajowej Rady Notarialnej przyjęła Rada Notariatów Europejskich.
Samorządy podjęły też współpracę z organizacjami pozarządowymi, w szczególności ukraińskimi, jak: Ukraiński Dom w Warszawie, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Ukraina czy Instytut Praw Migrantów, a także z wydziałami filologii ukraińskiej polskich uczelni wyższych i Ambasadą Ukrainy, oraz zajmującymi się prawami migrantów, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka.