Apl. Adw. Błażej Wiśniewski, Kancelaria Radcy Prawnego leszka Drabika Grupa Prawna Drabik
Sąd Najwyższy rozpoznał 27 stycznia 2022 r. zagadnienie prawne dotyczące oczywistej niecelowości wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela w stosunku do dłużnika, który zmarł przed złożeniem wniosku, co w konsekwencji umożliwiłoby organowi egzekucyjnemu (a wręcz nałożyło taki obowiązek) pobranie od wierzyciela opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 30 ustawy z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2363 ze zm., dalej jako „u.k.k.”).