Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdaniem TSUE osoba, której dotyczy nakaz, powinna przedstawić informacje w szczególności o procedurze powołania konkretnych sędziów czy ich ewentualnym delegowaniu. Chodzi o dane, na podstawie których można byłoby uznać, że takie ukształtowanie składu orzekającego mogło wywrzeć negatywny wpływ na prawo jednostki do rzetelnego procesu.
Luksemburski trybunał doprecyzował w ten sposób kryteria odmowy wykonania ENA ze względu na ryzyko naruszenia zasad rzetelnego procesu. Wyrok jest odpowiedzią na dwa pytania prejudycjalne zadane przez sąd rejonowy w Amsterdamie, który w ramach ENA miał przekazać dwóch Polaków. Jednego w celu wykonania kary dwóch lat pozbawienia wolności za wymuszenia i groźby, drugiego w celu przeprowadzenia postępowania karnego.