Sprawa dotyczyła dzieła wykonanego przez kamieniarzy. Zdaniem mężczyzny, który zlecił zrobienie nagrobka dla swojego ojca, ekipa odstawiła fuszerkę. Mężczyzna domagał się rozebrania nagrobka i wykonania prac naprawczych fundamentu, to jest rozebrania istniejącego fundamentu i wykonania nowego zagłębienia w gruncie 1,1 metra beton C 15/20 oraz ponownego zamontowania nagrobka.
Fachowcy nie poczuwali się do jakiejkolwiek winy. Uważali, że z ich strony wszystko zostało wykonane właściwie.