Jeżeli do wywłaszczenia dochodzi na wniosek właściciela, odszkodowanie będzie ustalane między nim a gminą, powiatem lub Skarbem Państwa. W tych przypadkach nie będą obowiązywały 10- lub 20-proc. bonusy, które projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przewiduje za wywłaszczenie na cele publiczne nieruchomości mieszkalnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych.
- Dotyczy to np. takich sytuacji, gdy gmina w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców buduje chodnik, a oni godzą się oddać część swoich działek (ogródków, ogrodzeń etc.) pod tę inwestycję. W pozostałych przypadkach bonusy zostają utrzymane - tłumaczy Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), pełnomocnik ds. legislacji Związku Miast Polskich.