Do rzecznika praw obywatelskich zwrócił się obywatel, który nie mógł uzyskać uzasadnienia orzeczenia. W jego sprawie bowiem pojawiła się ku temu przeszkoda, której nie dało się usunąć. Skarżący podniósł również, że o możliwości wystąpienia takiej sytuacji mowa jest w przepisie umiejscowionym w akcie podustawowym. To spowodowało, że również RPO nabrał wątpliwości co do konstytucyjności takiego rozwiązania i wystąpił do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę tego stanu rzeczy.
Bez podstawy