O terminie wyroku poinformowano na stronie TK.

Na 23 lutego Trybunał Konstytucyjny wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie sformułowanych jeszcze w 2019 r. pytań Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego odnoszących się do sędziów wyłonionych przez KRS w obecnym składzie.

Sprawę rozstrzygnie pięciu sędziów TK pod przewodnictwem sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego oraz z udziałem wiceprezesa TK Mariusza Muszyńskiego i sędziów Justyna Piskorskiego, Jakuba Steliny i Andrzeja Zielonackiego. Orzeczenie ma być ogłoszone o godz. 9.30.

Pytania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN dotyczą konstytucyjności przepisów dopuszczających wnioski o wyłączanie sędziów wyłonionych w postępowaniach przed aktualną Krajową Radą Sądownictwa. Ponadto pytania te odnoszą się także do kwestii, czy obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera, a także podstaw rozstrzygania przez SN o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN.

W maju 2019 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN rozpatrywała odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołującej adwokata z funkcji przewodniczącego zespołu wizytatorów ORA. Uchwałę taką ORA podjęła, gdyż - jak uzasadniono - adwokat ten kandydując wówczas na sędziego Sądu Najwyższego legitymizował "szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie". Mecenas był bowiem w 2018 r. kandydatem do SN, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, nie uzyskał jednak rekomendacji KRS.

Na uchwałę odwołującą adwokata z funkcji w ORA skargę złożył minister sprawiedliwości. Dziekan warszawskiej ORA wniósł zaś o wyłączenie od rozpoznawania tej sprawy wszystkich sędziów tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej wskazując na "wątpliwości konstytucyjne co do skuteczności powołania" tych sędziów oraz na ryzyko braku obiektywizmu, gdyż sprawę rozpoznaje Izba, do której kandydował adwokat, którego dotyczy sprawa.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej 17 maja 2019 r. rozpatrując tę skargę na uchwałę ORA w składzie trzech sędziów - Mirosława Sadowskiego, Tomasza Demendeckiego i Marka Dobrowolskiego - zdecydowała o przedstawieniu TK pytań prawnych odnoszących się do konstytucyjności zapisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o SN.

To nie pierwsza taka sprawa, w której w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy orzekał TK.

W marcu 2020 r. TK orzekł w odniesieniu do postępowań karnych, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez KRS w obecnym składzie jest niezgodne z konstytucją. Pytanie TK zadała wtedy Izba Dyscyplinarna SN.

Z kolei w czerwcu 2020 r. TK orzekł, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziów z rozpraw cywilnych z uwagi na wyłonienie ich przez KRS w aktualnym składzie jest niezgodne z konstytucją. Tamto pytanie przedstawił wówczas TK trzyosobowy skład Izby Cywilnej SN, w którym sprawozdawcą był sędzia Kamil Zaradkiewicz.

Tamte pytania miały jednak węższy zakres, dotyczyły wyłącznie problemów wniosków o wyłączanie sędziów ze spraw karnych i cywilnych.

Tego samego dnia - 23 lutego br. - TK od godz. 11 ma także kontynuować odroczoną we wtorek rozprawę w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczącego kwestii oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Natomiast dzień wcześniej - 22 lutego br. - w TK zaplanowana jest rozprawa także zainicjowana wnioskiem Prokuratora Generalnego i dotycząca konstytucyjności przepisów unijnych w zakresie umożliwiającym nakładanie na Polskę, w sprawach rozpatrywanych przez TSUE, okresowych kar finansowych lub ryczałtów za niezastosowanie się do orzeczonych środków tymczasowych. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ godl/