Tym samym na podanej do wiadomości publicznej przez marszałek Sejmu liście chętnych do tego organu figuruje już pięć nazwisk.
Leszek Mazur jest sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz członkiem obecnej KRS. W latach 2018–2021 był również przewodniczącym rady. Z funkcji tej został odwołany w atmosferze skandalu. Oficjalnym powodem tej decyzji większości KRS była utrata zaufania. Stało się to jednak po tym, jak sędzia Mazur ujawnił DGP, że niektórzy członkowie rady zwoływali w trybie zdalnym, i w nieznanej dotąd skali, posiedzenia różnych komisji. Odbywały się one poza dniami posiedzeń plenarnych KRS, dzięki czemu biorący w nich udział uzyskiwali dodatkowy dochód. Członkom KRS przysługują bowiem diety w wysokości ok. 1 tys. zł za każdy dzień pracy na rzecz rady.