Handel narkotykami, rozbój, zabójstwo, stosowanie gróźb karalnych - to przykłady postępowań karnych cofniętych do sądów I instancji z powodów, które mają swoje źródło w decyzjach podejmowanych przez rządzących. Podobne można znaleźć w sądach cywilnych (np. sprawy o podział majątku i o przyznanie renty). Większość tych spraw była już na finiszu, wystarczyło wydać wyrok w II instancji. Niestety, z powodu tego, co zadziało się w sądownictwie w ostatnich latach, albo zostały zawieszone na kołku, albo wróciły do I instancji z nakazem ich ponownego rozpoznania. Wynikiem zamieszania wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest też opisany w zeszłym tygodniu na łamach DGP bulwersujący przypadek sędziego skazanego karnie za kradzież, który nadal nie został wydalony z zawodu („Sędzia złodziej wciąż w zawodzie”, 20 stycznia 2022 r.).
Wątpliwości co do składu