Na szefów trzech nowo powstałych wydziałów powołani zostali tzw. nowi sędziowie SN: Mariusz Łodko, Marcin Krajewski i Tomasz Szanciło. Roszady te zapewne nie pozostaną bez wpływu na sposób wyznaczania składów orzekających w IC SN. Dotychczasowi przewodniczący pilnowali bowiem, aby starzy sędziowie orzekali tylko ze starymi, a nowi z nowymi. Jak słyszymy, odejście od tej praktyki sprawi, że kilku starych sędziów z IC SN poważnie rozważy przejście w stan spoczynku.
Zmiany budzą wątpliwości wśród starych sędziów także z tego powodu, że zostały wdrożone bez faktycznego udziału Kolegium SN. To co prawda odbyło się pod koniec grudnia, ale nie wzięli w nim udziału tzw. starzy sędziowie, przez co ich zdaniem nie było odpowiedniego kworum do podjęcia uchwały.