Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN
Już wcześniejszy, wydany w 2015 r. wyrok trybunału w sprawie Identoba (skarga nr 73235/12) wskazywał na bardzo poważne naruszenia praw i wolności konwencyjnych, jednak, jak się okazało, sytuacja nie uległa poprawie. Wręcz przeciwnie: tym razem dowiedziony został wpływ przedstawicieli organów władzy na działania, które doprowadziły do drastycznych naruszeń.
Skargę do ETPC złożyło 35 obywateli i obywatelek Gruzji oraz dwie organizacje pozarządowe, wszyscy zaangażowani w ochronę praw i wolności społeczności LGBTQ+. Wiosną 2013 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, zamierzali oni zorganizować milczący 20-minutowy tzw. flash mob. Informacja o tym planie wywołała bardzo radykalne deklaracje przeciwników tej społeczności, w tym przedstawicieli duchowieństwa. Skarżący otrzymali jednak od urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obietnicę zapewnienia im bezpieczeństwa.