To ważny sygnał, gdyż do tej pory mówiło się, że obóz premiera Mateusza Morawieckiego ma własną wizję reformy sądownictwa i nieprzychylnym okiem patrzy na pomysły wychodzące z kręgu szefa Solidarnej Polski.
Do wykazu wpisano dwa dokumenty – projekt nowego prawa o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) oraz projekt zawierający przepisy wprowadzające. Ten pierwszy został udostępniony opinii publicznej, ale treść drugiego pozostaje nieznana. Z wykazu prac Rady Ministrów można się dowiedzieć jedynie, że zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, „które pozwolą na sprawne wprowadzenie w życie postulowanych rozwiązań prawnych przewidzianych przez ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Zapewne więc to właśnie ten projekt będzie zawierał regulacje, które dadzą odpowiedzi na najważniejsze dla 10 tys. sędziów pytania – w jaki sposób uzyskają oni planowany jednolity status sędziego sądu powszechnego, czy stanie się to z mocy ustawy, czy też trzeba będzie przejść jakąś procedurę; czy w procedurze tej będzie brać udział Krajowa Rada Sądownictwa; czy – i ewentualnie jaka – będzie w tym wszystkim rola prezydenta. Na razie pytania te pozostają bez odpowiedzi.
Z upublicznionego projektu u.s.p. wiadomo natomiast, że obecne sądy rejonowe mają się stać sądami okręgowymi, a w miejsce apelacyjnych pojawią się sądy regionalne. Resort przewiduje, że na skutek tej zmiany dojdzie do radykalnego zmniejszenia liczny stanowisk funkcyjnych w sądach. Jak mówił podczas listopadowej konferencji Zbigniew Ziobro, efektem tego będzie przeniesienie ponad 2100 sędziów „niejako na pierwszą linię orzeczniczą”. Projekt przewiduje też zmniejszenie uprawnień ministra sprawiedliwości w zakresie delegacji sędziów do sądów wyższego rzędu. Delegacje takie będą udzielane na czas określony, a sędzia nie będzie mógł zostać z nich odwołany.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac Rady Ministrów