„Masz wiadomość” – pod takim hasłem organizowany jest w tym roku Dzień Otwarty Komorników Sądowych. DGP jest patronem medialnym wydarzenia.

Dziś komornicy będą tłumaczyć, jak ważne jest odbieranie korespondencji i to nie tylko w sprawach egzekucyjnych, ale też tej nadawanej przez sądy, urzędy czy firmy. Celem akcji jest uzmysłowienie ludziom, że tylko czytając listy, mogą na wczesnym etapie rozwiązać problem, podjąć kroki zaradcze, bronić swoich praw, by uniknąć później dodatkowych nerwów i kosztów.
– Niestety ciągle zdarzają się sytuacje, w których ktoś dowiaduje się o tym, że przeciwko niemu toczyło się jakieś postępowanie sądowe, dopiero od komornika sądowego. Wtedy jedyne co może zrobić, to złożyć skargę na czynności komornika lub wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym. A gdyby odebrał pismo z sądu wcześniej, to albo mógłby wykazać niezasadność roszczenia, albo przynajmniej uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją – mówi Krzysztof Pietrzyk, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Przypomina, że od dwóch lat komornicy zajmują się też doręczaniem pozwów w postępowaniach cywilnych. – Lepiej więc odebrać przesyłkę sądową od komornika, który zjawia się w roli doręczyciela, bo później przychodzi już jako egzekutor długu – dodaje rzecznik KRK.
O korzyściach, jakie płyną z terminowego odbierania korespondencji, komornicy będą też dziś dyskutować z władzami samorządów adwokackiego i radcowskiego, a także z przedstawicielami Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tradycyjnie w ramach dnia otwartego będzie działać infolinia pod numerem 22 299 87 77 w godz. 9–15. Oprócz tego Izba Komornicza w Warszawie we współpracy ze Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiła specjalny dyżur telefoniczny dla mieszkańców stolicy z niepełnosprawnościami. Komornicy dyżurować będą dziś pomiędzy godz. 10 a 12 pod numerem tel. 22 246 45 50, a pomiędzy 11 a 12 odbędzie się czat z komornikiem i asesorem.