25 listopada 2021 r. Krajowa Rada Komornicza pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Dziennik Gazeta Prawna pełni rolę patrona medialnego tego wydarzenia.

Dzień Otwarty organizowany przez Krajową Radę komorniczą to cykliczne wydarzenie. W tym roku pod hasłem „masz wiadomość” samorząd komorniczy będzie przekonywał społeczeństwo do odbierania korespondencji. Chodzi tutaj o listy od komorników sądowych, sądów i innych instytucji.

Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że tylko dzięki odebraniu przesyłki od komornika sądowego albo z sądu i informacjom zawartym w kopertach, adresaci mogą wziąć czynny udział w postępowaniu zarówno egzekucyjnym jak i sądowym. Dopiero po odebraniu listu można skutecznie podjąć obronę swoich praw. W pierwszej przesyłce poleconej od komornika sądowego znajduje się zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz pouczenia co do możliwości odwołania. Wskazane są też dane drugiej strony postępowania egzekucyjnego, załączony jest odpis tytułu wykonawczego na podstawie którego działa komornik oraz formularz skargi. Reasumując, w liście wysłanym z kancelarii komorniczej znajdują się wszelkie niezbędne informacje, które umożliwiają reakcję na dokonane czynności, pouczają o sposobach odwołania lub zaskarżenia działań komornika lub sądu. Bez wiedzy, która znajduje się w przesyłce poleconej niewiele można zrobić.

Należy wskazać, że od 2019 roku komornik sądowy dokonuje doręczeń przesyłek sądowych. A w przypadku nieskutecznego doręczenia przesyłki, komornik ustala aktualne miejsce zamieszkania adresata po to, żeby przesyłkę doręczyć do rąk własnych adresatowi.

Komornicy sądowi, którzy stali się gwarantem rzetelnego procesu sądowego, podejmując temat Dnia Otwartego, chcą pokazać społeczeństwu, jak ważne jest odbieranie korespondencji. Niektórzy dłużnicy wychodzą z mylnego założenia, że jeśli nie odbiorą przesyłki poleconej z sądu lub od komornika nic się nie stanie. Nic bardziej mylnego. Niewiedza spowodowana brakiem odbioru listu często prowadzi do konsekwencji, które trudno już zahamować. Dlatego najlepszą decyzją jest odebranie przesyłki po to, żeby wiedzieć co się dzieje, mieć czas na przygotowanie i żeby móc reagować odpowiednio do sytuacji.

Finałem Dnia Otwartego będzie konferencja transmitowana na Facebooku i YouTube Krajowej Rady Komorniczej. W konferencji swój udział potwierdzili między innymi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, Wiceprezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, dr hab. prof. UMK Piotr Rączka, prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska. Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania komorników sądowych i wyrażą swoją opinię na temat powodów, dla których warto odbierać korespondencję. Wskażą też konsekwencje jakie mogą płynąć z ignorowania awiza w skrzynce pocztowej.

Dodatkowo specjalnie na potrzeby Dnia Otwartego, w najbliższy czwartek, Krajowa Rada Komornicza uruchamia (działającą standardowo w każdy wtorek) infolinię pod numerem telefonu 22 299 87 77. Komornicy sądowi i asesorzy, którzy będą tego dnia odbierali telefony, pomogą zrozumieć korespondencję jaką otrzymali telefonujący i odpowiedzą na ich pytania.

Patronat naukowy nad Dniem Otwartym pod hasłem „masz wiadomość” objął Wydział Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszamy do śledzenia Facebooka oraz Twittera Krajowej Rady Komorniczej, gdzie będą pojawiały się szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia. Na Facebooku i kanale YouTube KRK odbędzie się transmisja konferencji.

Podsumowanie wydarzenia znajdziecie Państwo w serwisie gazetaprawna.pl.

ikona lupy />
Dzień Otwarty Komorników Sądowych / nieznane