"Rada nie będzie ulegała żadnej presji, także ze strony organów międzynarodowych" - podkreślił ponadto przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

W czwartek nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) wykluczyło ze swoich szeregów polską Krajową Radę Sądownictwa. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej ENCJ w Wilnie główny zarzut dotyczył braku niezależności KRS od władzy. "Gdy KRS spełni wymogi niezawisłości od władzy politycznej, z wielką przyjemnością przyjmiemy Radę w nasze szeregi" - mówił przewodniczący ENCJ Filippo Donati.