W 95 proc. są one powtórzeniem regulacji przyjętych w ustawie z 13 czerwca 2019 r., która jeszcze przed wejściem w życie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny z powodu wadliwego trybu uchwalenia. Tak więc projekt wyłącza przedawnienie karalności w przypadku szczególnie okrutnych gwałtów, których skutkiem była śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu albo wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Natomiast przedawnienie zabójstwa zamiast po 30 nastąpi po 40 latach.
Podwyższona zostanie też górna granica terminowej kary, jaką można orzec za zbrodnię. Dziś w takim przypadku sąd ma do dyspozycji karę pozbawienia wolności do lat 15 lub karę 25 lat pozbawienia wolności (ewentualnie 20 lat przy nadzwyczajnym obostrzeniu).