W piątek zakończyła się druga część Krajowego Zjazdu Adwokatury. Podobnie jak podczas wiosennej części wyborczej, adwokaci ponownie obradowali zdalnie. I to właśnie taka forma prowadzenia dyskusji skłoniła kilku delegatów do złożenia wniosku o odroczenie zjazdu do kwietnia 2022 r. Argumentowali to tym, że tegoroczna część programowa podejmuje zbyt istotne i przełomowe dla całego środowiska tematy, by dało się przedyskutować je bez rzeczywistego spotkania się na sali i przy znaczącym ograniczeniu czasu debaty. Wnioski ostatecznie jednak odrzucono.
Podczas tej części zjazdu zaprezentowano projekt nowego kodeksu etyki dla adwokatów, nad którym prace toczyły się jeszcze za czasu poprzedniej kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak podkreślił adwokat prof. dr hab. Jacek Giezek, były przewodniczący Komisji Etyki NRA, autorom zależało przede wszystkim na tym, by rozbudować system wartości, na którym powinno opierać się całe środowisko. Nie chodziło więc o stworzenie nowego kodeksu karnego, skupiającego się na straszeniu i dyscyplinowaniu. Profesor Giezek wskazał też, że trudno oczekiwać, by w zbiorze znalazły się kazuistyczne rozwiązania każdego problemu, który może pojawić się w praktyce.