Adam Synakiewicz jest sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie. W jednej ze spraw powołał się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące Polski i uchylił rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji. Powodem był niewłaściwy skład sądu, w którym zasiadała osoba powołana na stanowisko sędziego przez nową Krajową Radą Sądownictwa.
Prezes częstochowskiego SO odmówił zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez Synakiewicza, nie znajdując ku temu podstaw (wnioskował o to zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych). Takie zarządzenie wydał więc minister sprawiedliwości. DGP poinformował o tym pierwszy w miniony czwartek. MS powołał się na art. 130 par. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (patrz: grafika).