Tym samym (poza wyjątkiem możliwości ubiegania się o przyznanie azylu czy wizy humanitarnej) cudzoziemiec ma prawo uzyskania ochrony w Polsce w oparciu o konwencję genewską dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r. na podstawie złożonego wniosku na granicy RP. Granice polskie od kilku dni są jednak chronione przez wojsko, zaś wszelkie próby złożenia wniosku o przyznanie ochrony są de facto bezprawnie odrzucane.
Zaistniałe okoliczności, w tym ryzyko wykorzystania uchodźców afgańskich w wojnie hybrydowej przez Rosję i Białoruś, zagrażające bezpieczeństwu Polski i UE wymagają jednak refleksji nad możliwością zmodyfikowania interpretacji pojęcia „uchodźca”, jak również dostosowania procedury przyznawania statusu uchodźcy i azylu, tj. zmiany ustawy z 2003 r.