ETPC orzekł naruszenie gwarancji prawa do sądu oraz ochrony życia prywatnego wobec bezprawnego odsunięcia od orzekania sędziów Sądu Najwyższego Ukrainy.
Tłem sprawy były dramatyczne wydarzenia w związku z protestami na Majdanie w latach 2013 i 2014. Nowe władze przystąpiły do reformowania sądownictwa. W grudniu 2017 r. powołano nowy Sąd Najwyższy, w którym stanowiska sędziowskie zostały obsadzone w trybie konkursowym. Skarżący – dotychczasowi sędziowie SN – mogli startować w konkursach i większość tak uczyniła, jednak nie uzyskali nominacji. Ukraiński Sąd Konstytucyjny orzekł, że sędziom „starego” SN należało umożliwić kontynuowanie służby, ale ich do niej nie dopuszczono. Co istotne, i co odnotował trybunał, w czerwcu 2020 r. do parlamentu wpłynął projekt ustawy, zgodnie z którą nastąpiłoby włączenie sędziów „starego” do „nowego” SN, jednak po roku prawo takie nadal nie zostało uchwalone.