Jak bowiem informuje w odpowiedzi na pytania DGP Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy SN, w SN trwają analizy mające na celu podjęcie prawem przewidzianych kroków procesowych, na czele ze złożeniem sprzeciwu od wyroku olsztyńskiego sądu okręgowego. Sam zaś wyrok został w SN przyjęty „z ogromnym zdumieniem”. A to dlatego, że zdaniem kierownictwa SN w sprawie nie było przesłanek do wydania wyroku zaocznego. Jak tłumaczy Stępkowski, odpowiedź na pozew sędziego Juszczyszyna wpłynęła w przeddzień posiedzenia, na którym wydano wyrok. Po naszej uwadze, że SO w Olsztynie uznał jednak, że stało się to już po upływie terminu, i zarządził zwrot odpowiedzi, rzecznik Stępkowski zauważył, że pisma procesowe w tej sprawie były doręczane Prokuratorii Generalnej, która następnie dopiero przekazywała je do SN. A to powodowało poważne skrócenie terminu na odpowiedź, co zresztą zostało podniesione w zwróconej odpowiedzi na pozew.
– Co więcej, we wspomnianej odpowiedzi na pozew zawarty był również wniosek o wyłączenie sędziego, który orzekł w tej sprawie, a nic nam nie wiadomo o rozpatrzeniu wniosku o jego wyłączenie – zauważa Stępkowski. I dodaje, że taki wniosek obowiązkowo podlega rozpatrzeniu przed wydaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie.