Przeszłość osób pracujących w obrębie lotnictwa cywilnego będzie sprawdzana dokładniej niż dotychczas. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Nowe rozwiązania mają zostać wdrożone w ramach nowelizacji prawa lotniczego, której projekt wczoraj przyjął rząd.

Obecnie w stosunku do osób, które mają pracować w sektorze lotnictwa cywilnego, a więc np. przeprowadzać na lotnisku kontrole bezpieczeństwa, stosuje się standardowe procedury sprawdzania przeszłości przed zatrudnieniem. Ustaleń dokonuje przede wszystkim komendant odpowiedniego oddziału Straży Granicznej. W zależności od tego, o jakie stanowisko dana osoba będzie chciała się ubiegać, po nowelizacji trzeba będzie przeprowadzić wobec niej standardowe lub rozszerzone sprawdzenie przeszłości, określone w unijnym rozporządzeniu 2015/1998.
Standardowe weryfikowanie przeszłości będzie stosowane podobnie jak dotychczas, z jednym wyjątkiem – obejmie także pracowników punktów handlowych na terenie lotniska. Natomiast wersja rozszerzona dotyczyć będzie m.in kontrolerów ruchu lotniczego. Zakłada ona zbadanie tzw. negatywnych przesłanek zatrudnienia danej osoby (np. ewentualnego popełnienia w przeszłości przestępstwa). Pod tym kątem nie trzeba będzie weryfikować jedynie żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wszystkie rozwiązania są podyktowane potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów