Rząd przedstawił w ubiegłym tygodniu pakiet pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach – od podwyższenia mandatów przez zaostrzenie kar dla kierowców jeżdżących w stanie nietrzeźwości po ułatwienia kompensacyjne dla osób, których bliscy zginęli w wypadkach. W tym ostatnim przypadku chodzi o wprowadzenie obowiązku wypłaty renty przez sprawcę wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Obligatoryjnie ma to dotyczyć tylko przestępstw o charakterze umyślnym (choć za takie uznaje się wszystkie wypadki śmiertelne spowodowane w stanie nietrzeźwości bądź odurzenia alkoholowego). Co więcej, renta ma być orzekana od razu w postępowaniu karnym, a sąd będzie o tym decydował z urzędu, czyli bez potrzeby wnioskowania o to przez pokrzywdzonych lub prokuratora.
Szybko i obligatoryjnie