W uzasadnieniu podjęcia prac nad projektem zwrócono uwagę przede wszystkim na konieczność szczegółowego określenia zasad, na jakich minister sprawiedliwości ma sprawować nadzór nad kuratorami, przenosić pracowników między sądami i delegować ich do innych jednostek. Uszczegółowione zostaną warunki odbywania aplikacji kuratorskiej i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Ustawa ma zagwarantować także jasność warunków wykonywania zawodu, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń. Zawarte w niej rozwiązania mają zapobiec sytuacjom, w których kuratorzy pracujący w różnych okręgach są nierównomiernie obciążeni obowiązkami zawodowymi.
Nowelizacja będzie też pierwszym krokiem do wzmocnienia ochrony prawnej kuratorów, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w postępowaniu karnym. Przedstawiciele zawodu wielokrotnie podkreślali, że podczas wykonywania obowiązków (np. przeprowadzania wywiadów środowiskowych) często nie czują się bezpiecznie i nie są dostatecznie chronieni. Na razie nie sprecyzowano jednak, jakie konkretnie instrumenty zostaną im przyznane.