Każdy wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej poddawany jest wnikliwej analizie i ocenie pod kątem celowości, proporcjonalności i konieczności jej zastosowania – zapewnia w odpowiedzi na pytania DGP podkom. Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowo-informacyjnego biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji.

W czwartkowym wydaniu DGP jako pierwsi opisaliśmy przedstawioną przez Michała Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, informację na temat działalności policji polegającej m.in. na stosowaniu kontroli operacyjnej oraz sięganiu po informacje objęte tajemnicą. Z dokumentu wynika m.in., że miniony rok był rekordowy pod względem liczby złożonych przez policję wniosków o założenie podsłuchu. W 2020 r. było ich niemal 2 tys. więcej niż w roku 2019 (odpowiednio 10 155 i 8196). I, jak zauważał Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon, jest to rekord na przestrzeni dekady. Pierwszy raz od 10 lat mamy bowiem do czynienia z liczbą pięciocyfrową.
Do tych danych odniosła się teraz policja. Jak podkreślono w odpowiedzi udzielonej DGP, kontrola operacyjna może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. Ma ona charakter niejawny i podlega rygorom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych.
– Polska stoi w obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń, a grupy przestępcze wykorzystują zalety transformacji cyfrowej i technologicznej, a także mobilność wynikającą z globalizacji. Techniczne udogodnienia, wpływające m.in. na sposób komunikowania się, wykorzystywane są zarówno przez organy ścigania działające w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i przez przestępców – tłumaczy podkom. Rzeczkowski.
Dodaje, że każdy wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej poddawany jest wnikliwej analizie, zarówno przez organy policji, jak i prokuratury, a decyzję o jej zastosowaniu wydaje niezawisły sąd.
Tymczasem organizacje pozarządowe od wielu lat wskazują, że sądowa kontrola to tak naprawdę fikcja, a funkcjonariusze, jeśli nie sprzeciwi się temu prokurator, mogą być niemal pewni, że ich wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd.