Przypomnijmy, że wolne od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia są środki do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. W tym roku jest to 2062 zł.
– Obowiązująca regulacja dotycząca kwoty wolnej od potrąceń pełni przede wszystkim funkcję ochronną dla pracownika, uniemożliwiając nadmierne uszczuplenie jego wynagrodzenia, a tym samym pozbawienie go środków do życia – tłumaczą przedstawiciele resortu rozwoju w odpowiedzi na pytania DGP.